Creadores de Tamarindo montarán exposición de arte